Studie OpenAPS/Loop och Medtronic 670G

Instruktion till deltagarna, OpenAPS/Loop: <Ladda upp fil>

Instruktion till deltagarna, Medtronic: <Ladda upp fil>

Frågor:

Jag får ett fel när jag ska ladda ner data från Nightscout via Nightscout exporter, hur fixar jag?

Fel meddelande:

Lösning: Sätt config variabeln ”cors” till ENABLE i Heroku.
Du skapar den genom att logga in i Heroku -> Klicka Settings -> Reveal config vars och sedan lägga till CORS med värdet ENABLE.
Det kan hända att det är en viss delay innan variabeln sätts överallt. Prova att vänta lite, upp till en dag om det inte fungerar på en gång.