Framtidens patientupplevelse med Dagens medicin

En kall och tidig höstmorgon åkte jag till Malmö för att vara med på seminarie om Framtidens patient. Här kommer ett axplock av det som hände under dagen.

Det är väldigt bra att vi äntligen får in mer patientperspektiv. Men hur får vi in den individuella klokskapen som finns presenterad här att genomsyra hela förvaltningen.

Jenny presenterar vad som är viktigast för henne som patient att möta i hälso- och sjukvården.

Jenny Christenssen inledde med presentationen ”En krokig resa som har gjort mig spetsig” om hur vård och hälso- och sjukvård har förändrats under hennes 25 år som reumatiker. Mycket har skett inne i hälso- och sjukvården, men inte så mycket i samspelet mellan hälso- och sjukvård och patienterna. Tex tror hälso- och sjukvården att det kommer att välla in patienter om man ökar tillgängligheten. Eller att det räcker med att mäta sjukdomsprogress när vi patienter är i sjukvården, dvs nån enstaka gång per år, eller ännu mer sällan. Men Jenny identifierar flera saker som behöver ändras, tätare mätningar och mer data är en. Bemötande och attityd i sjukvården behöver bli bättre. Kommentarer som ”Nej, du mår inte bra, dina blodprov visar att du mår dåligt” får inte förekomma.

Nytt vårdinformationssystem på gång i Skåne (bland annat). Anna Saur Öberg, Peter Ekolind och Lena Kjerrman presenterade hur man jobbat med patientmedverkan i utveckling av det. Fokus på att vara jämlika och stärka patientens möjlighet att påverka genom utbildning och att aldrig låta någon vara ensam patientföreträdare. 

Anna presenterar vad personalen har tyckt om patientmedverkan i arbetet med utveckling av nytt vårdinformationsystem i Region Skåne. De allra flesta var positiva eller mycket positiva.

Vad kan patientmedverkan vara? Michelle Nilsson och Katarina Hartman pratade om olika brukarinflytande projekt inom psykyatrin. Mycket intressant!

Patientforum: Drivs av NSHP. Handlar om patienter på heldygnsvård. Regelbundet sitter patienter ner tillsammans på avdelningen och pratar om hur vården på avdelningen är. Samtalet leds av en utbildad samtalsledare som är öppet egen-erfaren. Samtalet dokumenteras, utan namn på deltagarna och delges till avdelningen. Sker varje, varannan vecka eller en gång i månaden, beroende på avdelning.

Brukarrevision: Drivs av NSHP men köps en av regionen. NSHP har utbildade brukarrevisorer, dvs öppet egenerfarna personer som är utbildade för att granska verksamheten. NSHP sammanstället brukarrevisionerna och kommer också med utvecklingsförslag till verksamheten.

Peer support/Mentorer: Anställda av regionen och en del av sjukvårdsteamet tillsammans med människor från profesionen.

Brukarstyrd inlägg: Självskadepatienter får möjlighet att skriva in sig själva för sluten vård istället för att gå genom akuten, som inte känner till de. På detta sätt kan människor komma in tidigare innan de skadar sig själva, och själva vetskapen om att man kan få bli inlagd gör att inläggningsbehovet har gått ner.

Andra bra saker under dagen var tex:
* Från mottagare till medskapare, presentation av Vårdanalys rapport av Kajsa Westling. Personcentrering är både mål och medel.
* Anna Forsberg presentation om att bli tagen på allvar genom personcentrerad vård och patientens trefaldiga underläge.
* Tobias Perdahls presentation om patientens resa i ett 3 års perspektiv. Med en historisk tillbaka blick med flera bra reflektioner kring evidens, kokboks-medicin och automatisering.
* Patientnämnden i Region Skånes inspel om att använda de mer för att få reda på vad patienter hör av sig till de om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *