Engineering Health i Göteborg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers anordnade ett två dagars seminarie om hälsa för att öka samarbetet mellan sjukvård- och ingenjörsområdet. Intressant initiativ och bra föredrag.
Men hallå! Vart var patientperspektivet och hälsoperspektivet?! 
Speciellt intressant tycker jag de två personers föredrag där en forskare från Chalmers och en läkar-forskare från Sahlgrenska berättar hur de har utvecklat o testat en teknisk innovation ihop. 

Det är kul att se hur mycket det gett för Chalmers forskaren att se läkarens vardag för att kunna formulera rätt problem att lösa. 

Jag tycker att speciellt Torbjörn Lunds och Niklas Kvarnströms föredrag om hur man mha matematik kan strukturera problem och hitta en lösning utifrån en gemensam diskussion var intressant. Samt Stefan Candefjord och Annika Nordanstigs föredrag om videohjälp i ambulansen för snabbare diagnostisering av stroke. 

Torbjörn Lund och Niclas Kvarnström diskuterar matematiska modeller.

Tänk när egenvården kommer att kunna få samma direkta hjälp. Jenni Nordborgs, nationell samordnare för Life science, både inledde och avslutade sitt föredrag med att tala om vikten av oss patienter i medskapande av hälsa. Samt att vi i Sverige har flera internationellt erkända patientföreträdare och att detta kan ge oss ett försprång internationellt vad gäller vårdutveckling.

Jenni Nordborg och Anders Goliger diskuterar

Men förutom Jennis föredrag så var det ett tungt läkarfokus. Vad menar ni egentligen med hälsa? Alla exempel vi ser är från läkarvärlden. Varför är alla andra perspektiv på hälsa bortglömda i det långa programmet?

När vi pratar om hälsa är det viktigt att inte likställa det med sjukvård. Vi kan inte ens likställa vård med sjukvård.  

Ett seminarie med rubriken Engingeering health borde ha innehållt egenvård, sjukvård, omvårdnad o andra hälsobefrämjande åtgärder. Att låta läkare vara de enda tolkare av hälsa är skevt, o riskerna att vården blir ineffektiv är stor. Ni behöver verkligen lyfta in patientperspektivet!

O när det kommer till ämnet engineering health finns det enorma fördelar med att låta patienter vara m på lika villkor. Vi har ofta en gedigen teknisk utbildning, civilingenjlrer, forskare, tekniska doktorer, professorer och en bra kunskap om medicinska problem, speciellt relaterade till egenvården.
Till nästa år ser jag fram emot ett hälsoperspektiv på hälsoseminariet och ett självklart patientperspektiv. Vad säger ni om det? Möts vi där?

Länk till årets program: https://www.sahlgrenska.se/forskning/engineeringhealth